phucvuanuong_2

DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Phục vụ điểm tâm sáng, cơm dĩa hoặc cơm phần.

Cơm phần từ 10 phần trở lên, gồm nhiều loại đơn giá 80.000/phần , 100.000/phần,

120.000/phần.

menu80k

menu100k

menu120k

Hân hạnh được phục vụ quý khách !

Dịch vụ Related